Kompletné meracie systémy a riešenia pre fotogrametriu a dialkový prieskum Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o. - systémový integrátor v oblasti digitálnej fotogrametrie, laserového skenovania, dialkového prieskumu, 3D modelovania a 3D vizualizácie. Digitalizácia, meranie, mapovanie, 3D modely budov, 3D mestské modely a 3D terénne databázy
Štart O nás Novinky Produkty a služby Zákaznícka zóna Partnerská zóna Veda a výskum Kontakt Obmedzený prístup. Len pre interné účely. Obmedzený prístup. Len pre interné účely. Obmedzený prístup. Len pre interné účely.

Štart

Novinky

--------- 16.03.2021 ---------
Nami distribuovaný softvér Orbit 3DM sa stal súčasťou rodiny Bentley.

--------- 04.03.2021 ---------
Vexcel Imaging uviedol novú verziu 5.1 softvéru na letecké mapovanie UltraMap.

--------- 01.03.2021 ---------
Vyšiel nový update na Photomodeler Premium.

--------- 10.11.2020 ---------
Softvér SimActive Correlator3D v8.6 je už tu.

--------- 07.11.2020 ---------
Pre UAV laserové skenovanie ponúka Riegl
celú sadu vhodných senzorov.

--------- 25.10.2020 ---------
V oblasti malých GNSS-inerciálnych OEM systémov vyvinul Applanix nový rad AP+.

--------- 10.09.2020 ---------
Na konf. GeoKarto 2020 v Košiciach sme hovorili o multikamerových a multisenzorových mapovacích systémoch Vexcel Imaging, Riegl MLS a HySpex.

Víta Vás   Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.,
systémový integrátor v oblasti digitálnej fotogrametrie, laserového
a hyperspektrálneho skenovania, mobilného a leteckého mapovania,
3D modelovania a 3D vizualizácie. Máme viac ako 15 rokov skúseností.
Ponúkame najnovšiu technológiu, ktorej vývoj sme za vás sledovali
a jej nasadenie sme sami testovali. Naše riešenia výrazne zvyšujú produktivitu, dosahujú vysokú kvalitu, no šetria Vaše finančné zdroje tam, kde ich druhí zbytočne míňajú.
P O R A D E N S T V O
ŠKOLENIA, VÝSKUM
Odborné poradenstvo, školenia, veda a výskum, pilotné projekty, management projektov, koncepcie, analýzy a iné
riaditel firmy Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.
Nech sa páči, vyberte si - digitalizujte realitu, automatizovane zbierajte geodáta a mapujte, napĺňajte priestorové databázy ...

Ing. Marko Paško, riaditeľ
HYPERSPEKTRÁLNE
S K E N O V A N I E
Kvalitné hyperspektrálne skenery od HySpex na letecké, pozemné alebo laboratórne skenovanie
L E T E C K Á
FOTOGRAMETRIA
UltraCam Eagle, Osprey, Condor, Falcon, UltraMap, UltraMount, UltraNav a iné
P O Z E M N Á
FOTOGRAMETRIA
PhotoModeler Scanner, CodedTargets, PM Premium a iné
L A S E R O V É
SKENOVANIE
Kompletné meracie systémy na laserové skenovanie
G E O D Á T A , 3D VIZ
Euclideon, Geoverse, SolidScan, UnlimitedOrtho, UAV, letecké a družicové snímky, infracervené, ortofoto, digitálne terénne modely, vektorové dáta a ich 3D vizualizácia
15 rokov skúseností - od roku 2004 po rok 2019
P O R A D E N S T V O
ŠKOLENIA, VÝSKUM
Odborné poradenstvo, školenia, veda a výskum, pilotné projekty, management projektov, koncepcie, analýzy a iné
P O R A D E N S T V O
ŠKOLENIA, VÝSKUM
Odborné poradenstvo, školenia, veda a výskum, pilotné projekty, management projektov, koncepcie, analýzy a iné

Významné značky

posledná zmena: 01.08.2022

Copyright: ©2004-2022

Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o.

Webdesign:

Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o. právne informácie